ARE LOTHE KOLBEINSEN


Are Lothe Kolbeinsen er musiker, komponist og lydkunster fra Trondheim. Han utforsker musikalske uttrykk i skjæringspunktet mellom komposisjon og improvisasjon, mellom det akustiske og det elektroniske og mellom et tradisjonelt tonespråk og mer abstrakt lyd. Et uttrykk der gitaren og de andre instrumentene fungerer sammen i en musikalsk vev der alle lyder og roller i utgangspunktet er likestilte og i stadig flux. Inspirert av elektroakustisk musikk søker han et gitarutrykk som sømløst beveger seg mellom en akustisk og en elektronisk klangverden der idealet er at de akustiske og elektroniske lydene «smelter sammen».

KONTAKT INFORMASJON: 
+47 901 15 789 // are.kolbeinsen@gmail.com

Foto: Juliane Schut