Kunstnere  Arrangement   Markedsplassen   Kunstfest   ThisSonicPlanet    Om RKK 

ARE LOTHE
KOLBEINSENwebsite
vimeo
are.kolbeinsen@gmail.com
+47 901 15 789


Are Lothe Kolbeinsen er musiker, komponist og lydkunster fra Trondheim. Han utforsker musikalske uttrykk i skjæringspunktet mellom komposisjon og improvisasjon, mellom det akustiske og det elektroniske og mellom et tradisjonelt tonespråk og mer abstrakt lyd. Et uttrykk der gitaren og de andre instrumentene fungerer sammen i en musikalsk vev der alle lyder og roller i utgangspunktet er likestilte og i stadig flux. Inspirert av elektroakustisk musikk søker han et gitarutrykk som sømløst beveger seg mellom en akustisk og en elektronisk klangverden der idealet er at de akustiske og elektroniske lydene «smelter sammen».
Foto: Juliane Schut


Arkitekt Ebbells veg 22
7053 Ranheim
Follow us:
instagram
facebook