Eva Holm Foosnæs


website
facebook
evaholmf@gmail.com   

Eva Holm Foosnæs er oppvokst på Steinkjer i Trøndelag og har siden 2009 hatt utallige oppdrag og engasjementer som dirigent, repetitør, akkompagnatør og pianist. Fra 2018 har hun også vært frilans komponist på fulltid. Hun har nå sin base i Trondheim. Hennes komposisjonsarbeid dreier seg hovedsakelig rundt vokalmusikk, musikkteater og opera, men også større instrumentale orkesterverk. Foosnæs har formell utdanning som komponist gjennom Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet (NTNU), Conservatorio di Musica di Perugia og Robert Schumann Hochschule für Musik.

Hun har skrevet bestillinger for Oslo-Filharmonien, Trondheim Sinfonietta, Alpaca Ensemble, Trondheim Vokalensemble, Opera Østfold, Kilden Vokalensemble osv. Av stipend hun har mottatt er det verdt å nevne RWE Dea / Norges Forskningsråd, Nord-Trøndelag Kunststipend, Trøndelag  Fylkeskommune, Tono og vunnet ASAWCA Allmänna Sången & Anders Wall International Composition Award 2019 og Ortus 4th New Music Competition 2020 (Manhattan New York).