HEIDA KARINE. J. MOBECK

hjemmeside

Heiða Karine Jóhannesdóttir Mobeck (f. 1987) er en norsk jazzmusiker, tubaist og komponist. Hun har spilt i ensembler og grupper som Trondheim Jazzorkester, Skrap, Broen og Skadedyr m.fl. Mobeck har master i utøvende musikkteknologi (jazz tuba) fra Norges Musikkhøgskole. Hun var i flere år en del av et kreativt og utforskende musikkmiljø i Oslo, men flyttet til Trondheim i 2020 og har siden da arbeidet med å inkludere visuelle arbeider og tekst inn i sitt utgangspunkt som improviserende musiker og komponist.
KONTAKT INFORMASJON: 
heidamobeck@gmail.com
Foto: Heida Karine J. Mobeck

VESEN
HEIDA KARINE  JÓHANNESDÒTTIR MOBECK (2023)

Konsert ved Kjøpmannsgata for ung kunst og Dokkuset, Trondheim

PLATESANGER
ELIN MÀR VISTER (2023)Plantesanger er et verk initiert av kunstneren Elin Már Vister til utstillingen Kunna Guanna Concha som blir vist på Kunsthall Trondheim fra 8. desember 2022 - 12. mars 2023.

Mitt bidrag til dette verket var å skape plantesanger til krekling, bringebær, multe, markjordbær og blåbær. Visuelt er bær tydelige og enhetlige former, som rundinger eller klaser, og jeg assosierer dette med en slags humor og humør. Inspirert av gamle islandske sanger og dikt, som bruker naturen som bilde på å si noe om menneskenes liv sammen med den, ville jeg gi bærene stemmer eller tanker for å si noe om hva vi kan lære og erfare ved å leve i åpenhet med naturen, inn i Elins Mars ode til plantene som læremestre. Bærene påpeker ulike blindsoner vi kan ha om oss selv.

I Trøndelags-området har vi levd side om side med disse plantene i minst 10000 år og de kan fungere som en måte å minne oss selv på hvem vi er i vår flyktige hverdag.Jeg startet arbeidet med å gå i skogen og ble inspirert av farger, lyder og bevegelser jeg så der til å skrive tekstene. Med disse opplevelsene som kjerne arbeidet jeg med musikerne mine, Lars OveFossheim, Håvard Aufles og Natali Abrahamsen, og lagde rammer for improvisasjon gjennom å reflektere over og snakke om musikalske teksturer, bevegelser, rom eller stemninger og ga dekonkrete improvisasjons oppgaver ut ifra dette. Jeg produserte musikken, mikset, spilte synth noensteder og spilte tuba. Til slutt ble sporene mikset til stems av Martin Langlie i samarbeid med meg og siden mikset jeg og Elin Már Vister komposisjonene mine til 8-kanaler i rommet på Kunsthallen sammen med hennes feltopptak av forskjellig natur.


HØR BRINGEBÆR
HØR MULTEET STYKKE PIANO OG ANJA
HEIDA KARINE  JÓHANNESDÒTTIR MOBECK (2022)

Et eksempel på et slikt relasjonelt stykke, basert på bare en vennskapsrelasjon, er et videopartitur jeg lagde som heter Stykke for piano og Anja. Jeg lagde dette til en musiker jeg kjenner ekstremtgodt og har spilt med i mange år. Bakgrunnen for stykket er min og Anja sin relasjon. Og størrelsenog betydningen av det er ikke ment som mer enn at jeg sier til henne: Jeg er glad i deg og vil at duskal være fri, med å lage et visuelt og symbolsk rom jeg vet at hun kan være kreativ i. En relasjonellstemning som hun igjen improviserer ut ifra.

THE BIG BOUNCE
ANJA LAUVDAL HEIDA KARINE  JÓHANNESDÒTTIR MOBECK (2020)


The Big Bounce er laget av Heida Karine Johannesdottir og Anja Lauvdal og skal ut på plateselskapet +3db våren 2020.Plata er tenkt som et firedimensjonalt univers: den siste teorien i kvantemekanikken er at universet,altså rompartiklene, er bygd opp av spinfoam, et sammenknyttet nett av bobler som er nær hverandre på alle kanter. Universet er firedimensjonalt, med bigbang i midten. Uansett i hvilken retning man går, kommer man tilbake til start hvis man går lenge nok. Også: Tid finnes ikke. Derforer B-siden av plata reversert. Så plata skal kunne gå forlengs og baklengs. Noe lyd symboliserer spinfoamet og kvantegravitasjonen, mens noe annet symboliserer masse, svarte hull, ting med tyngdekraft som virker inn på hverandre.