KLAUS ELLERHUSEN HOLM


Klaus Ellerhusen Holm er en norsk musiker og komponist fra Oslo bosatt i Trondheim. Han har saksofon og klarinett som hovedinstrument og jobber hovedsakelig innen det kreative jazzfeltet og med impovisasjons og samtidsmusikk både som komponist og utøver. Han kan bla. høres i band som Nakama, Honest John, Goose Green og Trondheim Jazzorkester. De siste årene har han også komponert for utøvere og ensembler i ny musikk feltet som ensembler som Tøyen Fil og Klafferi, Ensemble neoN, Lars Ove Fossheim og  Kalle Moberg. Han dras mot det upolerte, upretensiøse og uvanlige både som komponist og utøver samtidig som han har et ønske om å ta med seg deler av fri-jazzens energi inn i andre sjangeres rammeverk og formspråk.
KONTAKT INFORMASJON: 
klaus.e.holm@gmail.com


HONEST JOHN W/ AB BAARS
TREEM (2018)


SANGER:
1 Sailors of Liechtenstein
2 Aristocrats
3 Out of Doors
4 TreemFisheye
5 One Thing After the Other
6 Von
7 Prince of Venosa
EDAVID STACKENÄS & KLAUS ELLERHUSEN HOLM
DAYTON’S BLUFF (2018)


SANGER:
1 Swede Hollow
2 Rust Belt
3 Thru-Hiker
4 Phalen Creek
5 Dayton's Bluff
6 Always Sometimes
7 Point Pleasant


BALLROGG
ABAFT THE BEAM (2017)


SANGER:
1 Aloft
2 Bear Dowm
3 Abaft
4 Bosom Barb
5 Avast
6 Block and Tackle
7 Anchor’s Aweigh

LARGE UNIT
SELECTED TRACKS 2013-2017 (2017)


SANGER:
1 Happy Slappy
2 Spring Summer
3 Ana
4 Fendika
5 Fortar Hardar
6 Culius