Rotvoll Kunstnerkollektiv SA er et arbeidsfellesskap for profesjonelle kunstnere i Trondheim, med hovedvekt på visuell kunst og musikk. Med sine 65 kunstnere er dette trolig det største kunstnerhuset i Norden som er åpent for søkere fra alle kunstarter. RKK har siden oppstarten i 2019 raskt etablert seg som en møteplass for det profesjonelle kunstmiljøet i Trondheim. Lokalene leies av AHA Eiendom AS, og fellesverkstedet er organisert som et Samvirkeforetak med daglig leder og styre.

Rotvoll Kunstnerkollektiv SA is a working community for professional artists in Trondheim, with the main emphasis on visual art and music. With its 65 artists, this is probably the largest artist house in the Nordic region that is open to applicants from all art forms. Since its inception in 2019, RKK has quickly established itself as a meeting place for the professional art community in Trondheim. The premises are rented by AHA Eiendom AS, and the joint workshop is organized as a Cooperative with a general manager and board.