Level 1 /

etasje 1

Level 2 /
etasje 2

Level 3 /
etasje 3


Åsmund M. Smidt
A108 // musiker (trommer)
Chris Walla
A205 // musiker/produksjon
Ragnhild Faanes
A303 // musiker (saksofon)

Eva Holm Foosnæs
A206 // komposisjon/piano
Kjersti Haugen 
A304 // regissør

Trond Kopperud
A109 // musiker (trommer)
Nina Sætherhaug
A206 // sanger
Marte Ingebrigtsen
A312 // skrivekunst

Stian Lundberg 
A109 // musiker (trommer) 
Lars Eggen
A206 // sanger
Anaclara Talento Acosta
A313 // visuell kunst

Morten Berger Stai
A109 // musiker (kontrabass)
Nina Sætherhaug
A206 // sanger
Rolf Martin Snustad
A315 // musiker (saksofon), skriving

Sondre Mikalsen
A113 // musiker (trommer)
Jens Ski
A315 // skrivekunst, musiker (keyboard), pianostemming

Karoline Brevik
A115 // musiker (cello)
Troels Vestergaard Jensen
A212 // musiker (trommer) / danser
Elin Torp Meland
// obo
Inger Helene Brattvoll 
A121 // billedkunst
Ingvild Rømo Grande
A212 // scenograf
Line Tandberg
A121 // musiker/pedagog (sang/direksjon/piano/orgel)
Jon Kristian Bye
// piano
Alexandra Jegerstedt  
A122 // kunst
Marianne Baudouin Lie 
A213 // musiker (cello)
Kjell Magne Robak
// cello
Eva Margrethe Ballo
A125 // kunst
Astri Hoffmann-Tollaas
A214 // musiker (cello)
Morten Schrøder
// trompet
Steffen Granly
// tuba
Sturla Hauge Nilsen
// trompet

Hanne Geving 
A225 // visuelt

Lisa Størseth Pettersen 
A225 // visuelt

Paul Mitchell Bendon
A226 // billedkunst

Louise Oredsson
A227 // maler/kunst 


Rotvoll Kunstnerkollektiv SA er et arbeidsfellesskap for profesjonelle kunstnere i Trondheim, med hovedvekt på visuell kunst og musikk. Med sine 65 kunstnere er dette trolig det største kunstnerhuset i Norden som er åpent for søkere fra alle kunstarter. RKK har siden oppstarten i 2019 raskt etablert seg som en møteplass for det profesjonelle kunstmiljøet i Trondheim. Lokalene leies av AHA Eiendom AS, og fellesverkstedet er organisert som et Samvirkeforetak med daglig leder og styre.


Rotvoll Kunstnerkollektiv SA is a working community for professional artists in Trondheim, with the main emphasis on visual art and music. With its 65 artists, this is probably the largest artist house in the Nordic region that is open to applicants from all art forms. Since its inception in 2019, RKK has quickly established itself as a meeting place for the professional art community in Trondheim. The premises are rented by AHA Eiendom AS, and the joint workshop is organized as a Cooperative with a general manager and board.


Velkommen til Rotvoll Kunstnerkollektiv!

Martin Smidt
Daglig leder (CEO)
Tel: +47 41656561 / rotvollkunst(at)gmail.com
Mark


 

Concept and photography by Gard Aukrust and Katherine Butcher
Prosjektstøtte av / Project support byAHA Eiendom AS

Samarbeidspartnere / Cooperation partners

© 2019 - 2021
 
Martin Smidt, Daglig leder (CEO)
Tel: +47 41656561 / rotvollkunst at gmail.com
Rotvoll Kunstnerkollektiv SA
︎Arkitekt Ebbells veg 22, 7053 Ranheim ︎Trondheim, NO
Mark