EVA MARGRETHE BALLO


Eva Margrethe Ballo (f.1988 Oslo) har utdannelse fra tekstilfag på KHIO og Trondheim Kunstakademi. Hennes kunstneriske praksis dreier seg ofte rundt hvordan språk, mønstre og farger kan brukes som motiv i bilder av landskaper og steder, noe hun kombinerer med det tekstile, og stedsspesifikke.
KONTAKT INFORMASJON: 
evamargretheballo@gmail.com