Hanne Dahl Geving

hjemmeside
facebook

instagram

hannedahlgeving@gmail.com

Hanne Dahl Geving (f.1991) er en visuell kunstner med base i Trondheim, Norge. Hun har en master i fotojournalistikk fra Mittuniversitetet, Sverige og en bachelor i fotografi fra University for the Creative Arts, England. Geving har arbeidet med en rekke medium inkludert fotografi, video, performance, tekst og lyd, hvor hun blant annet utforsker akustiske miljøer og menneskelig respons på lyd- og multisensoriske opplevelser. 

Hennes arbeider har blitt vist på forskjellige visningssteder både nasjonalt og internasjonalt som blant annet, Centum för fotografi (SE), Kystmuseet i Sør-Trøndelag (NE) Truman Brewery (UK), Sundsvall Könstforening (SE), Teaterhuset Avant Garden (NO) og Porsgrunn Kunstforening (NE). Geving har arbeidet med en rekke kunstnere som blant annet har resultert i både nasjonale og internasjonale samarbeid.det som aldri stilner, 2020-2022

Vist i Bergen, Stavanger, Oslo og Trondheim høsten 2023. 
Samarbeid med ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser. 
Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam