Lørdag 26. august inviterer Rotvoll Kunstnerkollektiv til en ny KUNSTFEST! En hel sommerdag med konserter ute og inne, utstillinger, visuelle opplevelser, workshops og scenekunst fra 14 ulike arenaer rundt kunstnerhuset.

FESTIVALPASS - gjelder alt program 13:00 - 01:00

Gratis inngang for barn (under 16 år) !
Redusert studentpris: 200 + avgift
Rauspris hvis du registrerer epost som Rotvoll-Kompis: 200 + avgift
Ordinær: 300 + avgift

Gratis festivalbuss fra Midtbyen til Rotvoll kl. 12:30 og 17:00. NB: Begrenset antall billetter, obligatorisk forhåndsreservasjon. Kunstnerisk innslag om bord.

Rotvoll er et unikt sted for en sommerfestival i Trondheim: Grønne parker, havluft, historiske bygninger – og ikke minst: Her jobber til daglig 70 av Trondheims mest profilerte kunstnere og musikere. På Kunstfest åpner de døra på vid vegg for å feire kunsten, sammen med gjestekunstnere og Trondheims publikum. Kunstfest Rotvoll har som mål å tilby et mangfold av kvalitetskunstopplevelser i en intim setting som skiller seg tydelig fra de store kommersielle festivalene, og til en lavterskelpris som skal gjøre det mulig for alle å delta.

73 musikere og kunstnere fra både RKK og Trondheims øvrige kunstmiljø presenterer 35 fantastiske programposter på Kunstfest 2023!

RKK er Norges største arbeidsfellesskap for profesjonelle kunstnere, og her samles kunstnere og musikere fra 15 ulike land og på tvers av en lang rekke sjangre og kunstarter. Kunstfest 2023 er tredje gang denne tverrkunstneriske kvalitetsfestivalen arrangeres.

eng

On Saturday 26 August, Rotvoll Kunstnerkollektiv invites you to a new KUNSTFEST! A whole summer day with outdoor and indoor concerts, exhibitions, visual experiences, workshops and performing arts from 14 different venues around the artist house.

FESTIVALPASS - applies to all programme 13:00 - 01:00


Free entry for children (under 16)!
Reduced student price: 200 + fees
Special price if you register your email as a Rotvoll-Kompis: 200 + fees
Ordinary: 300 + fees

Free festival bus from Midtbyen to Rotvoll at 12:30 and 17:00. NB: Limited number of tickets, advance booking is necessary. Artistic performance on board.

Rotvoll is a unique location for a summer festival in Trondheim: Green parks, sea air, historic buildings - and not least: 70 of Trondheim's most prominent artists and musicians work here on a daily basis. At Kunstfest, we open our doors wide to celebrate art, together with guest artists and Trondheim's public. Kunstfest Rotvoll offers a variety of quality artistic experiences in an intimate setting that clearly differs from the large commercial festivals, and at a low-threshold price that makes it possible for everyone to participate.

73 musicians and artists from both RKK and the wider Trondheim arts scene will be presenting 35 fantastic events at Kunstfest 2023!

RKK is Norway's largest working community for professional artists, bringing together artists and musicians from 15 different countries and a wide range of genres and art forms. Kunstfest 2023 will be the third time that this high-quality, interdisciplinary festival has been organised.
26.8.2023 KUNSTFEST 26.8.2023 KUNSTFEST 26.8.202